Gemaakt om van te houden

Ruimte om kind te zijn

We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met spelen

(George Bernard Shaw)

Inspectierapporten GGD

Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van goede kwaliteit kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of kindercentra aan de gestelde wettelijke eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. Deze inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en worden gepubliceerd op het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook Kinderopvang Babba is getoetst door de GGD. De inspectierapporten kunt u dowloaden:

Babba kinderopvang is aangesloten bij de De Geschillencommissie www.degeschillencommisie.nl

Adresgegevens:

Babba Kinderopvang
Hooiweg 10
Zuidhorn
0594 - 701077
info@babbazuidhorn.nl

Download hier ons Pedagogisch beleidsplan. Download hier ons Veiligheids- en gezondheidsplan. Download hier onze algemene voorwaarden.