Peuterspeelzaal Abeltje

Vrije keuze in ochtenden!

Wij hebben elke ochtend (maandag t/m vrijdag) van 8.45 – 12.45 uur peuteropvang. U kunt zelf kiezen of u 1 of 2 of 3 of 4 of 5 ochtenden peuteropvang wilt en u kunt zelf kiezen welke ochtend(en) u wilt.

Bij peuteropvang ‘Abeltje’ werken wij met een VVE (vroeg voorschoolse educatie) programma genaamd Peuterplein. Wij willen we met behulp van de methode ‘Peuterplein’ de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren. De methode is opgebouwd rond de volgende thema’s:

  • Huisdieren
  • Lente
  • Water
  • Zomer
  • Familie
  • Herfst
  • Je lichaam
  • Winter

Het programma biedt activiteiten voor zowel jongste als oudste peuters. Binnen elk thema vormt een verhaal de rode draad. Er wordt onder andere gewerkt met thematafels, prentenboeken/ schootboeken, een liedjes-cd, handpop Raai de Kraai, vertelkoffers of- tassen, verwerkingsactiviteiten, en authentieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld een uitje. Doordat de thema’s nauw aansluiten bij de belangstelling van de kinderen ervaren zij veel plezier en wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld.

Door middel van het programma wordt de ontwikkeling van de kinderen op de volgende gebieden gestimuleerd: taal, beweging, fijne motoriek, zintuiglijke waarneming, voorbereidend rekenen, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek. ‘Peuterplein’ zorgt voor een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.
Het is belangrijk om rekening te houden met verschillen in ontwikkelingsniveau tussen kinderen en kinderen uit te dagen door activiteiten aan te bieden die een klein stapje boven hun huidige kunnen liggen. De methode biedt onze vaste leidster(s) concrete handvatten om activiteiten een stapje makkelijker of moeilijker te maken zodat zij goed kunnen aansluiten bij de verschillende kinderen in een groep.

Klik hier om ons te mailen

Een ochtend op de peuteropvang zal er ongeveer zo uit zien:

Adresgegevens:

Babba Kinderopvang
Hooiweg 10
Zuidhorn
0594 - 701077
info@babbazuidhorn.nl

Download hier ons Pedagogisch beleidsplan. Download hier ons Veiligheids- en gezondheidsplan. Download hier onze algemene voorwaarden.

Tijd Activiteit
08.30-08.45 uur Kinderen worden door hun ouders gebracht en mogen vrij spelen
08.45-09.30 uur Spelen, ontdekken en leren
09.30- 10.00 uur Kringactiviteit: welkom heten + dagritmekaarten + voorlezen
10.00- 10.30 uur Fruit eten
10.30 – 11.30 uur Buitenspelen
11.30-12.15 uur Brood eten
12.15-12.30 uur Bewegen, muziek en dans
12.45 uur Afsluiten in de kring